Fizikalna
terapija i
rehabilitacija

Fizikalna
terapija
u kući

Specijalistički
pregledi i
savjetovanja

Medicinski
wellness

Zdravstveni
turizam

Aktualno

  • Raspored specijalističkih pregleda za Srpanj 2023.

    RASPORED SPECIJALISTIČKIH PREGLEDA ZA SRPANJ 2023. Prof. dr. sc. Anton Tudor • 14.07.2023. Dr. Željko Butorac • 22.07.2023. Dr. Nikola Matejčić • 28.07.2023. Dr. Anto Škaro • 28.07.2023.

  • Raspored specijalističkih pregleda za lipanj 2023.

    Prof. dr. sc. Anton Tudor • 24.06.2023. Dr. Željko Butorac • 17.06.2023. Dr. Nikola Matejčić • 15.06.2023. Dr. Ante Škaro • 23.06.2023.

  • Raspored specijalističkih pregleda za Svibanj 2023

    Prof. dr. sc. Anton Tudor • 24.05.2023. Dr. Željko Butorac • 20.05.2023. Dr. Nikola Matejčić • 25.05.2023. Dr. Ante Škaro • 26.05.2023. Prof. dr. sci. Rok Vengust • 19.05.2023.

  • Aktualno

Partneri

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“