Fizikalna
terapija i
rehabilitacija

Fizikalna
terapija
u kući

Specijalistički
pregledi i
savjetovanja

Medicinski
wellness

Zdravstveni
turizam

Aktualno

  • Raspored specijalističkih pregleda za Veljača2023.

    Prof. dr. sc. Anton Tudor • 06.02.2023. Dr. Željko Butorac • 18.02.2023. Dr. Nikola Matejčić • 17.02.2023.

  • Raspored specijalističkih pregleda za Sječanj 2023.

    Prof. dr. sc. Anton Tudor • 20.1. 2023. Dr. Željko Butorac • 21.1.2023. Dr. Nikola Matejčić • 14.01.2023. Dr. Ante Škaro • 27.01.2023.

  • Raspored specijalističkih pregleda za prosinac 2022.

    Prof. dr. sc. Anton Tudor • 16.12.2022. Dr. Željko Butorac • 17.12. 2022. Dr. Ante Škaro • 23.12.2022. Dr. Nikola Matejčić • 17.12.2022.

  • Aktualno

Partneri

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“