Fizikalna
terapija i
rehabilitacija

Fizikalna
terapija
u kući

Specijalistički
pregledi i
savjetovanja

Medicinski
wellness

Zdravstveni
turizam

Aktualno

  • Rapored specijalističkih pregleda za svibanj 2022.

    Dr. Ante Škaro 13.5.2022 Dr. Željako Butorac 21.5.2022.

  • Raspored specijalističkih pregleda za travanj 2022.

    Prof.dr.Anton Tudor 08. 04. 2022. i 15.04.2022. Dr. Nikola Matejčić 22.04.2022. Dr. Anto Škaro 22. 04. 2022. Dr. Željko Butorac 23. 04. 2022.

  • Raspored specijalističkih pregleda za travanj 2022.

    Prof.dr.Anton Tudor 08. 04. 2022. i 15.04.2022. Dr. Nikola Matejčić 22.04.2022. Dr. Anto Škaro 22. 04. 2022. Dr. Željko Butorac 23. 04. 2022.

  • Aktualno

Partneri