Fizikalna
terapija i
rehabilitacija

Fizikalna
terapija
u kući

Specijalistički
pregledi i
savjetovanja

Medicinski
wellness

Zdravstveni
turizam

Aktualno

  • Raspored specijalstičkih pregleda za lipanj 2022.

    Dr. Nikola Matejčić 17.6.2022 Dr. Željko Butorac 18.6.2022.

  • Rapored specijalistickih pregleda za svibanj 2022.

    Dr. Anto Škaro 13.5.2022 Dr. Nikola Matejcic 20.5.2022. Dr. Željko Butorac 21.5.2022

  • Rapored specijalističkih pregleda za svibanj 2022.

    Dr. Ante Škaro 13.5.2022 Dr. Željako Butorac 21.5.2022.

  • Aktualno

Partneri