Fizikalna
terapija i
rehabilitacija

Fizikalna
terapija
u kući

Smanjenje boli i napetosti
- Tesla Med Physio One

Specijalistički
pregledi i
savjetovanja

Medicinski
wellness

Zdravstveni
turizam

Aktualno

  • Raspored specijalističkih pregleda za srpanj 2024.

    Prof. dr. sc. Anton Tudor • 15.07.2024.

  • Raspored specijalističkih pregleda za lipanj 2024.

    Prof. dr. sc. Anton Tudor • 15.06.2024. Dr. Željko Butorac • 15.06.2024. Dr. Nikola Matejčić

  • Raspored specijalističkih pregleda za travanj 2024.

    Prof. dr. sc. Anton Tudor • 22.04.2024. Dr. Željko Butorac • 20.04.2024. Dr. Nikola Matejčić • 20.04.2024.

  • Aktualno

Partneri

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“