• SMANJENJE BOLI I NAPETOSTI - TESLA MED PHYSIO ONE


  TESLA MED PHYSIO ONE


  Uvodimo potpuno novu terapiju sa specijalnim uređajem Tesla Med Physio One za smanjenje boli i napetosti mišića. Indikacije za primjenu:
  • Bol (akutna, kronična, somatska, neuropatska, visceralna, idiopatska)
  • Ortopedsko – traumatološke bolesti (rupture mišića, tetiva i ligamenata, stanja nakon operacija)
  • Reumatske bolesti (ankilozatni spondilitis, reumatoidni artritis, giht, osteoartritis)
  • Neurološke bolesti (Parkinsonova bolest, multipla skleroza, CVI, neuropatije)
  • Sportske ozljede
  • Problemi sa sinusima  Tehnologija bez kontraindikacija, mogu se tretirati osobe s pacemaker-om, metalnim implatantima, te nakon karcinoma. Tijekom tretmana pacijenta se stvara električno polje, a na dijelu koji se tretira u tkivo i stanice prodiru vrtložne struje. Struja stimulira stanice potičući depolarizaciju stanične membrane, diobu mitohondrija i fuziju stanice, stvarajući nove stanice koje zamjenjuju oštećene. Zagrijavanje stanice na 50 stupnjeva čime ubrzavaju metaboličke procese i oksigenacija stanice.

  Metabolički proces
  U fiziologiji, akcijski potencijal su brze promjene membranskog potencijala od normalne negativne vrijednosti do pozitivne vrijednosti, a završavaju promjenom koja vraća negativnu vrijednost. Akcijski potencijal se očituje u neuronima, a koji uključuje brzu promjenu naboja između unutarnje i vanjske stanične membrane. Akcijski potencijal u stanicama živčanog sustava omogućuje prijenos informacija između stanica. Potencijal mirovanja stanice je -70mV (u mišićnim vlaknima je -90mV), ako membrana depolarizira do -55mV dolazi do otvaranja natrij - kalij pumpe koja uzrokuje ulazak pozitivnih iona u stanicu dodatno depolarizirajući membranu do vrijednosti od +35 mV, čime se pokreće Hodgkinov ciklus koji se događa tijekom uzlazne faze neuronskog podražaja odmah nakon dostizanja granične vrijednosti kako bi se pokrenuo prijenos signala. Odvija se kroz 5 faza: brza depolarizacija, rana repolarizacija, srednja repolarizacija, konačna repolarizacija i obnova.

  Faza 1 (brza depolarizacija): odvija se zbog ulaska Na+ iona, zahvaljujući otvaranju specifičnih kanala za Na. Kanali imaju dvije barijere, M ili aktivacijsku barijeru, koja se otvara kada membranski potencijal postane manje negativan, te H ili inaktivacijsku barijeru, koja se zatvara kada potencijal postane manje negativan. M barijere imaju vrijeme otvaranja od 1-2 milisekunde, dok je h-barijerama potrebno 30-40 milisekundi da se zatvore, što omogućuje ulazak natrija u stanicu. Ulazak natrija čini unutrašnjost stanice pozitivnom, a vanjsku negativnom, ovaj preokret membranskog polariteta se zove prekoračenje.

  Faza 2 (rana repolarizacija): dolazi do kratke djelomične repolarizacije zbog prolazne izlazne struje K i povećanja propusnosti za Cl. Kada se u EKG-u dogodi promjena prepoznata kao rana repolarizacija, elektrofiziološka osnova je incizija akcijskog potencijala. Karakterizira ga povišenje točke J koja može varirati ovisno o mjestu, morfologiji i stupnju, a najčešće evidentiran u desnim prekordijalnim odvodima, a može se primijetiti i u antero-lateralnim vodovima. ST trakt je također općenito povišen, ali može rjeđe biti uzlazan ili silazan.

  Faza 3 (srednja repolarizacija): tijekom ove faze dolazi do ulaska kalcija kroz posebne kanale koji se nazivaju long lasting (LL), odnosno aktiviraju se i deaktiviraju vrlo sporo, također se reguliraju naponom i otvaraju kada potencijal postane manje negativan. Nastaje kada je ulazak Ca iona jednak izlaženju K iona.

  Faza 4 (konačna repolarizacija): kada se Ca kanali zatvore, izlaženje K se nastavlja, na taj način unutrašnjost stanice postaje postupno negativna, dok izvana postaje pozitivna.

  Faza 5 (obnova): dolazi do obnove ionskih koncentracija pomoću tri glavna transporta: Na/K-ATPaze (hidrolizom ATPa, izbacuje 3 iona natrija u zamjenu za 2 iona kalija), Na/Ca izmjenjivač (iskorištavajući gradijent koncentracije natrija, izbacuje kalcijev ion unosom tri natrijeva iona) i Ca-ATPaze (hidrolizom ATP-a izlučuju ione kalcija).

  S medicinskim uređajem Tesla Med Physio One, ovi metabolički procesi se odvijaju tri puta brže nego što bi se one stvorile prirodnim putem.


  Karakteristike uređaja:
  • Generator konstantne struje, unaprijed programiranom jakosti struje od 0,0001 A, i naponom od 2000/3000/4000 V) • Nano tehnologija, uređaj malen, praktičan, lagan (samo 390 g)  BOL


  Bol je neugodno senzorno i emocionalno iskustvo povezano sa stvarnom ili mogućom ozljedom tkiva. Da bi se razvio osjet boli, bolni podražaj od mjesta ozljede preko perifernih živaca i leđne moždine mora stići do centra za bol u velikom mozgu, ali da bi ga postali svjesni, taj podražaj iz talamusa se treba prenijeti u koru velikoga mozga. Put širenja bolnog podražaja od mjesta ozljede do mozga poznat je pod imenom bolni put, a svjesno doživljavanje boli pod pojmom nocicepcija.

  Vrste boli po trajanju:
  • Akutna bol – javlja se iznenada i traje kratko, otprilike do 3 mjeseca 
  • Kronična bol – dugotrajna bol koja traje od tri do šest mjeseci i dulje

  Vrste boli po patofiziološkoj osnovi:
  • Somatska bol - nastaje podražajem živčanih završetaka, koja se uglavnom vrlo lako lokalizira. Vezana je uz kretnje (povećava se), a u mirovanju se ublažava.
  • Visceralna bol – dolazi do oštećenja unutarnjih organa ili njihovih ovojnica, kontrolira ju simpatički živčani sustav. Može biti intenzivna, podmukla, a nije vezana za kretanje. Može biti duboka ili površinska.
  • Neuropatska bol - najneugodnija bol izazvana oštećenjem perifernih živaca, a uzrok je dugotrajna neregulirana šećerna bolest. Postoji i niz drugih uzroka kao što su virusne infekcije, kemoterapije, metaboličke i autoimune bolesti.
  • Idiopatska bol – bol nepoznatog uzroka koja traje duže vrijeme

Slanjem upita putem ovog obrasca potvrđujete kako ste upoznati s Pravilima o privatnosti FIZIO VITA d.o.o. i slažete se s njima. Ovime također dajete suglasnost (privolu) za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu, a koji su nam neophodni da bismo mogli udovoljiti Vašem zahtjevu.